Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne

W procesie terapii przede wszystkim staramy się zachęcić dziecko do kontaktu z drugą osobą i czerpania radości z nawiązanej relacji. W początkowym okresie terapii łączymy elementy stymulacji sensorycznej oraz naukę poprzez zabawę relacyjną, śpiew, naukę utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi. Duży nacisk kładziemy również na umiejętności związane z naśladowaniem, orientacją w schemacie własnego ciała i stymulacją rozwoju komunikacji (zarówno werbalnej jak i pozawerbalnej). We wstępnym etapie tworzymy program terapeutyczny w oparciu o Profil Psychoedukacyjny, którego celem jest stymulacja rozwoju dziecka poprzez zadania dopasowane do umiejętności dziecka oraz jego indywidualnego potencjału.

U dzieci starszych poza rozwojem zdolności poznawczych dostosowanych do etapu rozwoju staramy się skupić na umiejętności logicznego myślenia, łączenia faktów i dalszego rozwoju umiejętności komunikacyjnych.