Oferta

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne

W procesie terapii przede wszystkim staramy się zachęcić dziecko do kontaktu z drugą osobą i czerpania radości z nawiązanej relacji. W początkowym ....

czytaj więcej

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla osób z Zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób z autyzmem. Głównymi celami ....

czytaj więcej

Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się

Celem zajęć jest stworzenie możliwości do wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi. Ważne jest stymulowanie ....

czytaj więcej

Zajęcia logopedyczne

Logopeda prowadzi diagnozę i terapię w zakresie opóźnionego i niezakończonego rozwoju mowy, wad wymowy ....

czytaj więcej

Diagnoza funkcjonalna (PEP-R)

Diagnoza funkcjonalna ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Pozwala określić mocne ....

czytaj więcej

Zajęcia dla dzieci z dysleksją

Indywidualne zajęcia edukacyjne stymulujące rozwój dziecka. Wspomagają naukę czytania, pisania, ortografii poprzez wzmacnianie koncentracji uwagi ....

czytaj więcej

Szczegółowe informacje na temat zajęć odbywających się w gabinecie SENSE można znaleźć na stronie http://integracja-sensoryczna.orgDiagnoza I Terapia Metodą IS

Integracja sensoryczna jest metodą opartą na neurofizjologicznych podstawach rozwoju, a kluczem do przynoszącej efekty terapii jest obserwacja kliniczna i standaryzowane testy. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej skutecznych metod, stosowanych w terapii dzieci młodszych

PNF

PNF, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (z ang. Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), znane też jako metoda torowania, torowanie nerwowo-mięśniowe, bądź rozciąganie PNF (z ang. PNF stretching).

Gimnastyka Korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest w formie indywidualnych zajęć dostosowanych do potrzeb dziecka. Jest ona prowadzona przez fizjoterapeutę, czas trwania zajęć wynosi 45 min.

Masaże

Różnego rodzaju masaże: Shantala, klasyczny, relaksacyjny.

Terapia Ręki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. motoryki małej przez co należy rozumieć precyzyjne ruchy dłoni i palców oraz dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawanie różnych kształtów i struktur.

NDT Bobath

W poszukiwaniu coraz to doskonalszego postępowania z dziećmi Karel i Berta Bobath opracowali sposób usprawniania, dzięki któremu rodzice mogą wpływać na rozwój dziecka i utrwalać proces terapeutyczny.