Co to jest dysleksja

Dysleksja rozwojowa to zaburzenie polegające na trudnościach w nauce pisania i czytania. Występuje ono u około 10%-15% uczniów. O dysleksji można mówić gdy trudności te występują podczas stosowania standardowych metod nauczania oraz gdy dziecko wychowywane jest w sprzyjających warunkach społeczn-ekonomicznych i posiada co najmniej przeciętny poziom inteligencji.

Dysleksji mogą współtowarzyszyć inne zaburzenia np. mowy, uwagi, koncentracji i pamięci. Jako przyczyny dysleksji wymieniane są zakłócenia pracy środkowego układu nerwowego oraz wspomina się również o czynnikach genetycznych. Dysleksję diagnozuje się pięć razy częściej u chłopców.

Dysleksja może prowadzić do:

  • obniżenia wyników w nauce;
  • zmniejszenia motywacji do nauki;
  • obniżenia poczucia własnej wartości;
  • niechęci do podejmowania wysiłku intelektualnego.

Wczesne wprowadzenie odpowiedniej terapii skutecznie eliminuje wszystkie negatywne skutki.