Zajęcia dla dzieci z dysleksją

Indywidualne zajęcia edukacyjne stymulujące rozwój dziecka. Wspomagają naukę czytania, pisania, ortografii poprzez wzmacnianie koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów motywacyjnych. Prowadzone są przez doświadczonego pedagoga na materiale powiązanym z zainteresowaniami dziecka.