Nasi specjaliści

Paulina Komorowska

Absolwentka pedagogiki specjalnej, dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji Synapsis oraz studiów podyplomowych z zakresu pomocy psychologicznej. Realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Prowadzi terapię dzieci z autyzmem oraz zespołem Aspergera wykorzystując wiele form oddziaływań terapeutycznych: metodę stymulacji rozwoju, sekwencje stymulacyjne, Profil Psychoedukacyjny, albumy aktywności oraz modyfikację zachowań trudnych.

W procesie terapii przede wszystkim stara się zachęcić dziecko do kontaktu z drugą osobą i czerpania radości z nawiązanej relacji. W początkowym okresie terapii łączy elementy stymulacji sensorycznej oraz naukę poprzez zabawę relacyjną, śpiew, naukę utrzymywania kontaktu wzrokowego oraz wspólnego pola uwagi. Duży nacisk kładzie również na umiejętności związane z naśladowaniem, orientacją w schemacie własnego ciała i stymulacją rozwoju komunikacji (zarówno werbalnej jak i pozawerbalnej). W następnym etapie tworzy program terapeutyczny w oparciu o Profil Psychoedukacyjny, którego celem jest stymulacja rozwoju dziecka poprzez zadania dopasowane do umiejętności dziecka oraz jego indywidualnego potencjału.

U dzieci starszych poza rozwojem zdolności poznawczych dostosowanych do etapu rozwoju stara się skupić na umiejętności logicznego myślenia, łączenia faktów i dalszego rozwoju umiejętności komunikacyjnych.Sylwia Skowronek

Logopeda, specjalizacja neurologopedia, pedagog specjalny.Alicja Tomczak-Mirecka

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i socjoterapeuta dzieci i młodzieży. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego

Ukończyła szereg szkoleń z zakresu autyzmu, między innymi w Fundacji Synapsis w Warszawie i Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej w Krakowie. Od wielu lat zajmuje się problemem zespołu Aspergera. W gabinecie Spektrum prowadzi zajęcia indywidualne oraz autorskie zajęcia grupowe dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu społecznych i emocjonalnych trudności.