Zajęcia logopedyczne

Gabinet Spektrum oferuje zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży. Zajmujemy się również wczesną interwencją logopedyczną malutkich dzieci.

Prowadzimy terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci i młodzieży z:

  • autyzmem, Zespołem Aspergera;
  • upośledzeniem umysłowym;
  • opóźnionym rozwojem mowy, z afazją/dysfazją;
  • różnego rodzaju zaburzeniami mowy;
  • różnorodnymi wadami wymowy;
  • jąkaniem (jeden z naszych logopedów jest jednocześnie psychologiem).


Do wyboru mają Państwo zajęcia z neurologopedą oraz logopedą, która dodatkowo posiada kwalifikacje do wprowadzenia systemu PECS - wspomagającej lub alternatywnej interwencji rozwijającej umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Neurologopeda, pedagog specjalny - Sylwia Skowronek

Logopeda, pedagog specjalny, system PECS - Joanna Zuba-Pieróg


Uwawianie wizyt - Paulina Komorowska +48 606 220 716.