Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla osób z Zespołem Aspergera oraz wysoko funkcjonujących osób z autyzmem.

Głównymi celami zajęć jest zminimalizowanie napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz nauka spędzania czasu z kolegami.

Z uwagi na problemy z nawiązywaniem kontaktu, podtrzymywania relacji i rozumienia innych osób, osoby z ZA potrzebują wsparcia w tym obszarze.

Podczas zajęć:

  • Uczestnicy uczą się przestrzegać norm i zasad funkcjonowania w grupie.
  • Poznają części składowe komunikatów społecznych ( intonacja,głos, gest, treść wypowiedzi, pozycja w grupie, kontekst, postawa ciała, przestrzeń osobista...).
  • Uczą się adekwatnie zachowywać w różnorodnych sytuacjach.
  • Uczą się odczytywać komunikaty niewerbalne (mimika twarzy, pozycja ciała, gestykulacja, tembr głosu).
  • Uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach.
  • Uczą się rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne - zarówno swoje jak i innych osób oraz poznają sposoby okazywania ich w sposób akceptowany przez innych.