Szkoła dla rodziców

Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych i Interpersonalnych

Gabinet Spektrum organizuje zajęcia pt. "Rodzinna Akademia Umiejętności Wychowawczych i Interpersonalnych" dla Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i szkolnym oraz dla Nauczycieli i Wychowawców.

Podczas zajęć uczestnicy uzyskają odpowiedź na pytania:

 • Jak prawidłowo wychowywać dzieci?
 • Jak dyscyplinować dzieci?
 • Jak radzić sobie z emocjami dziecka?
 • Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?
 • Jak być konsekwentnym rodzicem/wychowawcą?
 • Jak dobrze porozumiewać się z dzieckiem?
 • Jak usamodzielniać dzieci?
 • Jak przygotować dziecko do radzenia sobie z trudnościami?
 • Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie i poza nią?
 • Jak przeciwdziałać zagrożeniom rozwojowym dzieci?
 • Jak pomóc dzieciom budować dobre relacje z rodzeństwem?
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?
 • W jaki sposób wzmacniać współpracę między rodzicami i nauczycielami?

Program zajęć jest zbieżny z programem „Szkoły dla rodziców i wychowawców”,

Czas zajęć: 10 spotkań, po 3h zegarowe (30 godzin zegarowych).
Termin: sobota od godziny 9.00 (od 20.02.2016r.), godzina do uzgodnienia z grupą.
Miejsce zajęć: Miodowa 57, Szczecin Osów

Osoba prowadząca zajęcia:
Marta Komorowska-Pudło, pedagog, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista w zakresie nauk o rodzinie i wychowania seksualnego, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego. Realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.

Cena za 400zł. (istnieje możliwiść dokonania opłaty w dwóch ratach).

Kontakt: tel: 606-220-716
gabinet@spektrum.szczecin.pl

Rozpoczęcie zajęć jest uzależnione od ilości zgłoszonych uczestników.